Kunt u gokverliezen afschrijven van winsten

By Guest

Nov 19, 2003 · Op een bedrag van 8 miljard kan dat het verschil maken tussen winst en verlies. Zie hier de `kunstmatige winstgroeier' die Lakeman vreest. Lucebert zou nooit zo'n goede boekhouder zijn geweest.

U kunt ook bepaalde uitgaven aftrekken die tijdens de opstartfase van uw bedrijf zijn gemaakt, maar de regels zijn niet zo eenvoudig als die voor het aftrekken van bedrijfskosten tijdens uw bedrijfsactiviteiten. See full list on govers.nl Deze volledig geactualiseerde editie helpt u om nog meer uw winsten maximaal te behouden: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico. Zo bent u er zeker van dat u, in samenspraak met uw boekhouder, geen enkele aftrekbare kost laat liggen en zo weinig mogelijk belastingen betaalt. Als u als ondernemer in een bedrijfsgebouw gaat investeren, kunt u dit fiscaal soms beter doen in de eenmanszaak. U kunt dan wellicht willekeurig afschrijven en daarnaast mag tot maximaal 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. In de B.V. is er geen willekeurige afschrijving en kan tot maximaal 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Nov 19, 2003 · Op een bedrag van 8 miljard kan dat het verschil maken tussen winst en verlies. Zie hier de `kunstmatige winstgroeier' die Lakeman vreest. Lucebert zou nooit zo'n goede boekhouder zijn geweest. U kunt de goodwill dan sneller afschrijven (normaal 10 jaar). Terugkeer uit de B.V. Als de resultaten binnen uw B.V. slecht zijn en u ook geen verbetering verwacht, dan is het (vanaf ongeveer € 60.000 winst) te overwegen om uw B.V. vaarwel te zeggen en terug te keren naar de eenmanszaak of vennootschap onder firma. Dec 06, 2020 · Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 200.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. De gezamenlijke winsten boven de € 200.000 worden belast tegen 25%.

Investeren en willekeurig afschrijven . Ook het naar voren halen van investeringen verkleint de winst, zeker als u hierop investeringsaftrek krijgt. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan krijgt u de investeringsaftrek tot het bedrag dat u heeft betaald. Zo kunt u de investeringsaftrek nog dit jaar (deels) realiseren.

2021. 2. 16. · Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Wordt de jaarrekening van de uitgever hun overnames verteren maakt of breekt hun winsten. zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. U kunt ons ook anoniem een

De hamvraag van dit seminarie is: wat kunt u bij de jaarafsluiting van boekjaar 2017 nog doen om het resultaat van de vennootschap fiscaal te optimaliseren rekening houdende met de fiscale wijzigingen vanaf 01-01-2018 en volgende jaren.

Misschien kunt u meer winst realiseren door de voorgenomen verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst nog dit jaar te laten plaatsvinden. Of bij verkoop met verlies dit nog even uit te stellen. Ook kunt u wellicht kosten uitstellen en zo naar volgend jaar verplaatsen. Kunt u willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld op een milieuvriendelijk Misschien kunt u meer winst realiseren door de voorgenomen verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst nog dit jaar te laten plaatsvinden. Of bij verkoop met verlies dit nog even uit te stellen. Ook kunt u wellicht kosten uitstellen en zo naar volgend jaar verplaatsen. Kunt u willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld op een milieuvriendelijk 2021. 2. 16. · Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Wordt de jaarrekening van de uitgever hun overnames verteren maakt of breekt hun winsten. zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. U kunt ons ook anoniem een U kunt ook bepaalde uitgaven aftrekken die tijdens de opstartfase van uw bedrijf zijn gemaakt, maar de regels zijn niet zo eenvoudig als die voor het aftrekken van bedrijfskosten tijdens uw bedrijfsactiviteiten. Banken moeten 1.500 miljard extra afschrijven De banken hebben nog niet de helft van hun slechte en ‘giftige’ leningen afgeschreven. Ze zullen daar nog eens 1.500 miljard dollar (ruim duizend miljard euro) op moeten afschrijven. Van onze verslaggever Peter de Waard 30 september 2009, 20:09

Misschien kunt u meer winst realiseren door de voorgenomen verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst nog dit jaar te laten plaatsvinden. Of bij verkoop met verlies dit nog even uit te stellen. Ook kunt u wellicht kosten uitstellen en zo naar volgend jaar verplaatsen. Kunt u willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld op een milieuvriendelijk

Dec 09, 2019 · Investeren en willekeurig afschrijven. Ook het naar voren halen van investeringen verkleint de winst, zeker als u hierop investeringsaftrek krijgt. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan krijgt u de investeringsaftrek tot het bedrag dat u heeft betaald. Zo kunt u de investeringsaftrek nog dit jaar (deels) realiseren. U kunt dit vragen voor 80% van het verlies, dus slechts voor 20% van het verlies heeft u recht op de vergoeding voor coulancerente. Let op! Een verzoek om coulancerente kunt u indienen via een formulier dat u kunt downloaden vanaf de site van de Belastingdienst, zoekterm ‘verzoek coulancerente’. Wanneer krijgt u interesten van de fiscus? 3. Huurwaarborg online? 4. Aftrekbaar percentage taxikosten? 5. Gelijkvormigheidsattest is ook oké; 6. Verliezen privé ten laste nemen via uw rekening-courant? 7. De auto overkopen of onttrekken aan uw vennootschap? 8. Kunt u nog werknemer in uw BVBA zijn? 9. Goede deal met uw BVBA is een goede deal

Als u een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kunt u via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Maakt u gebruik van een modelovereenkomst, dan heeft u alleen vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt.

Investeren en willekeurig afschrijven. Ook het naar voren halen van investeringen verkleint de winst, zeker als u hierop investeringsaftrek krijgt. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan krijgt u de investeringsaftrek tot het bedrag dat u heeft betaald. Zo kunt u de investeringsaftrek nog dit jaar (deels) realiseren. Misschien kunt u meer winst realiseren door de voorgenomen verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst nog dit jaar te laten plaatsvinden. Of bij verkoop met verlies dit nog even uit te stellen. Ook kunt u wellicht kosten uitstellen en zo naar volgend jaar verplaatsen. Kunt u willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld op een milieuvriendelijk De hamvraag van dit seminarie is: wat kunt u bij de jaarafsluiting van boekjaar 2017 nog doen om het resultaat van de vennootschap fiscaal te optimaliseren rekening houdende met de fiscale wijzigingen vanaf 01-01-2018 en volgende jaren.